8 trendů, které budou v roce 2020 hýbat robotikou

Roboti se již nyní stávají nejvýznamnější hnací silou nejrůznějších výrobních odvětví. Zde je osm zásadních trendů, které budou v roce 2020 určovat podobu a vývoj robotiky.

1. Roboti v cloudu

Imperativem doby je propojování a integrace. A platí to i v robotice. Roboti se stále více budou propojovat do cloudu a budou navzájem spolupracovat. Centralizace na jediné platformě umožní efektivnější využití robotů a zužitkování jimi nasbíraných dat.

2. Ostřejší konkurence

Počet firem působících v robotice byl zatím spíše omezen, nejnovější roboti byli nákladní. Nyní jsou však roboti čím dál tím dostupnější a pole jejich aplikací se rozšiřuje. Lze tedy očekávat, že to do robotiky přiláká spoustu dalších hráčů. Zvýšená konkurence povede k rozšíření nabídky a také ke snížení cen.

3. Roboti, kteří se opravují sami

S růstem odvětví robotiky poroste i poptávka po technických pracovnících pro jejich údržbu a opravy. Zároveň však roboti budou stále více umět provádět základní opravárenské úkony na sobě sami.

Roboti budou stále více umět provádět základní opravárenské úkony. Zdroj: University of Tokyo

4. Rozmach robotů v logistice

Mnohé firmy začínají využívat roboty pro zvýšení efektivity svých logistických procesů. Zapojení robotů do logistiky zvyšuje produktivitu a snižuje množství chyb.

5. Intenzivnější využívání umělé inteligence ve výrobě

Robotům jsme doposud říkali, co mají dělat – jinými slovy, roboty jsme naprogramovali na omezený počet úkonů. Do budoucna se roboti čím dál tím více budou také učit sami. Budou v rostoucí míře umět předvídat problémy a preventivně je řešit. I tento trend bude mít za důsledek hojnější využívání robotů ve výrobě.

6. Spolupráce robotů a lidí

Kolaborativní roboti, tedy roboti, kteří dokážou spolupracovat na stejných úkolech a stejných výrobních linkách s lidmi, se objevili po roce 2010 a jejich popularita prudce roste. Jejich zásadní vlastností je bezpečnost pro lidi. Novým trendem kolaborativních robotů je stále lepší (cenová) dostupnost, což přispívá k jejich rozšíření. Kolaborativní roboti dokážou ve výrobním procesu nahradit až 50 jednotek lidské práce a do jisté míry tím také řeší nedostatek kvalifikované pracovní síly.

Roboti pomáhají zdravotnickým zařízením zvládnout rostoucí počet operací. Zdroj: Brainlab

7. Roboti v lékařství

V uplynulých letech došlo k velkému pokroku v neinvazivní chirurgii, při níž se uplatňují také chirurgičtí roboti, například v endoskopii. Roboti pomáhají zdravotnickým zařízením zvládnout rostoucí počet operací a usnadňují lékařům namáhavé a rutinní úkony.

8. Roboti v zemědělství

Roste i poptávka po zemědělských robotech, včetně biomorfních dronů, které napodobují chování včel. Dalšími aplikacemi jsou drony, které sledují a analyzují oseté plochy, automatizované traktory, které samy sázejí, hnojí či sklízejí. V některých venkovských oblastech Číny se začínají používat průmyslové drony, které zavlažují těžko přístupná místa. Tento způsob závlahy je palivově úspornější, než by bylo na místo dopravovat pracovníky. A počítačové řízené trysky navíc šetří vodu.Další články k tématu: Uncategorized