Budeme jednou ovládat Facebook jen pomocí našich myšlenek?

Na vývojářské konferenci F8 zástupci sociální sítě roku 2017 oznámili, že plánují vyvinout rozhraní propojující mozek přímo s počítačem, které vám umožní „psát“ jen s pomocí myšlenek. Odpadne tak pro někoho úmorné ťukání do klávesnice.

To, co se před dvěma roky jevilo jako nedosažitelný sen, přeci jen začíná nabírat konkrétnější obrysy v práci výzkumníků z Kalifornské univerzity v San Francisku. Z nedávno zveřejněné studie vyplývá, že jimi vyvíjený algoritmus je schopný v reálném čase detekovat mluvená slova čistě z mozkové aktivity, tj. bez jejich verbalizace ústy.

Jak určitě tušíte, je v tom ještě nějaké ALE. Přesnost, se kterou je rozhraní schopné dekódovat slova z mozkové aktivity, činila ve výzkumu 76 %. To samozřejmě k tomu, abyste zapisovali do počítače bez použití prstů nestačí. Na druhou stranu k zadávání jednoduchých povelů při ovládání zařízení by to dostačující být už mohlo.

Hudba budoucnosti

Výzkumu se účastnili 3 pacienti postižení epilepsií. K mozkům jim byl připojen elektrokortikograf zaznamenávající jejich aktivitu. Postupně dostávali jednoduché otázky, na které hlasitě odpovídali. Algoritmus zároveň s tím zaznamenával a dekódoval jejich mozkovou aktivitu v průběhu toho, kdy pacienti mluvili, a výstupy se poté porovnávaly s řečeným slovem.

Foto: Maurizio Pesce, Flickr, CC BY 2.0

Pokud se už radujete, že budoucnost klepe na dveře, asi vás trochu zklameme. „Neočekáváme, že v dohledné době tento systém vyřeší problém se zadáváním příkazů u rozšířené reality,“ přiznal upřímně zástupce Facebooku. „Nicméně jeho potenciál je výrazný a věříme, že stojí za to usilovat průběžně o vylepšení této výjimečné technologie. A i když naměřené hodnoty oxygenace nám možná nikdy nedovolí dekódovat nevyslovené věty, budeme schopni aspoň rozpoznat několik nevyslovených příkazů, jako „domů“, „vyber“ nebo „smaž“, což nám poskytne úplně nové formy interakce s dnešními VR systémy – a v budoucnu i s AR brýlemi.“Další články k tématu: Uncategorized