Foto zdroj: www.corrency.cz

Corrency přichází s “drone money”

V Česku startuje systém na oživení ekonomiky Corrency. Ten kombinuje výhody lokální měny, slevových poukázek a může pomoci obnovit ekonomiky postižené pandemií a souvisejícími opatřeními nejen v České republice.

Corrency přináší zásadní strukturální změnu v poskytování podpory. Podpora plyne přímo k občanům, kteří dle svého úsudku peníze utratí u přihlášených obchodníků a poskytovatelů služeb. Oproti běžným dotacím, které stát rozdává formou “helicopter money,” jsou correnty přesně zacílené. Autoři projektu proto zavedli termín “drone money.”

Důležitým faktorem Corrency je spoluúčast příjemce podpory. S každým darovaným correntem vloží občané do ekonomiky vlastní prostředky, což v ekonomice spustí multiplikační efekt.

Correnty občané musí v určeném časovém horizontu utratit. Ušetřit ani uspořit je nemohou. Jejich dočasná platnost je stimuluje k urychlené spotřebě. Povzbudí se poptávka a peníze začnou v regionu znovu proudit. Potenciál obnovy místních ekonomik je tak oproti jiným formám dotací mnohonásobně větší a rychlejší.

Distribuce evropských peněz? S Corrency mohou směřovat přímo do regionů

Evropská unie přistoupila k mimořádné finanční pomoci členským státům, které v příštích letech obdrží z Fondu obnovy několik miliard eur. A je to právě Evropa, která upozorňuje na nutnost využití těchto prostředků k podpoře regionů, které byly pandemií postiženy nejvíce. Distribucí evropských peněz pomocí systému Corrency se může podpora EU dostat až na lokální, regionální úroveň.

“Corrency jasně ukazuje možný efektivní způsob využití evropských prostředků zacílený přímo do regionu postiženého krizí,” říká starosta Kyjova a předseda Svazu měst a obcí František Lukl. Projekt má podle něj reálný potenciál k oživení ekonomik: „Věřím, že první výsledky přinese už pilotní projekt, který dnes spouštíme. Rádi bychom inspirovali i další obce, města a regiony nejen v Česku, ale i v dalších zemích Evropy.“

Correnty může vydat město, firma nebo stát

Měnu corrent může vyemitovat město, samosprávný celek, soukromá firma, která má zájem region podpořit, nebo přímo stát. Corrency tak splňuje požadavek Evropské komise o zapojení lokálních lídrů, kteří mají největší přehled o místních problémech, do jejich aktivního a rychlého řešení. V tuto chvíli tvůrci otevírají prostor pro jednání s dalšími starosty a zástupci měst, případně jinými zájemci.

Systém Corrency je rychlý a transparentní. Pro svou vnitřní infrastrukturu využívá moderní IT technologie. Na koncové uživatele ale neklade mimořádné nároky. Může do něj být plošně zapojena veřejnost napříč všemi věkovými a sociálními skupinami. “Systém Corrency byl od počátku definovaný tak, aby ctil hodnoty EU, především rovnosti a důstojnosti všech obyvatel. Nemůžeme nikoho opomenout, všichni jsme prošli těžkým obdobím, ale spolu to zvládneme,” řekl Pepe Rafaj.

K platbě correntem stačí občanský průkaz

Platba correntem je až revolučně jednoduchá. Pro identifikaci platby postačí lidem číslo občanského průkazu, nebo kód v SMS. “Jeden z termínů, se kterými pracujeme je “LowTech”. Věříme, že technologie se má přizpůsobit lidem, ne lidé technologiím. Proto jsme se zaměřili na to, aby k platbě postačil občanský průkazA ten má každý. Zároveň pracujeme na implementaci platby correntem do pokladních systémů, abychom obchodníkům jejich příjem co nejvíce usnadnili,” vysvětluje filozofii Corrency Pepe Rafaj.Další články k tématu: Aktuality