Důležitá bude spolupráce a centralizace procesů. Na co se těšit z konference ROBOTY 2020?

Všem aspektům současné průmyslové robotizace se bude věnovat konference, kterou ve dnech 28. až 30. ledna pořádá v Brně vydavatelství Trade Media International. Jaké trendy budou tedy hýbat robotikou a automatizací v nadcházejících letech?

Velkým tématem letošního ročníku konference budou koboty, tedy roboty určené k součinnosti a spolupráci s lidmi ve výrobních a jiných procesech. „Tradičnější robotická prostředí si koboty možná již nepodmaní i kvůli sofistikovanějším řešením u robustnějších průmyslových robotů, ale jejich místo je stejně jinde,“ vysvětlují organizátoři konference, kam se bude upírat pozornost odborníků i zástupců firem.

Kdo je tedy potenciálním zákazníkem? Nárůst zájmu o robotiku, nejvíce pak o tu kooperativní, sledujeme u malých a středních podniků. Paradoxně za to do značné míry může nedostatek pracovních sil v oborech svařování, leštění, lakování nebo také obsluhy CNC strojů.

Mobilní roboty, cloudy i učení se z chyb

Pokud jde o prodeje, jsou mobilní roboty nejrychleji rostoucím segmentem. Čím je to dáno? Jedním z důvodů je například fakt, že pokroky se dosahují ve všech částech dodavatelského řetězce. Mnoho majitelů podniků začíná tyto změny využívat k zefektivnění svého logistického pracovního postupu. „Jakmile váš logistický řetězec začne používat roboty, očekávejte zvýšení produktivity a méně chyb,“ uvádí se v tiskové zprávě ke konferenci.

Další oblastí, kde se očekává progresivní postup, jsou schopnosti robotů učit se o vlastní práci – proces programování bude více adaptivní a uživatelsky snadnější, což znovu napomůže k intenzivnějšímu osvojování programování napříč výrobními podniky. Centralizace všeho do jedné platformy díky cloudu pak umožní robotům pracovat efektivněji a udělat více práce.

Foto: Phasmatisnox, Wikimedia Commons, CC BY 3.0

A učení jako takové se do budoucna nebude týkat jen robotů. S rostoucím počtem nasazení robotických aplikací bude potřeba důkladného zaškolování nejen pracovníků údržby, ale i přímé obsluhy kooperativních robotů. Sofistikovanější sběr dat ze zařízení a obecný rozvoj prediktivní údržby navíc umožňí efektivněji odhadnout zatížení a míru ohrožení výpadku všech výrobních zařízení, roboty nevyjímaje.

Budoucnost je ve spolupráci

Větší dodavatelé, zejména na vyspělejších trzích, pak vnímají budoucnost robotiky ve větší oborové spolupráci. Například u kobotů je vhodným partnerem dodavatel uchopovacích zařízení a jiných koncových konektorů, které vhodně rozšiřují využitelnost jednoduchého kooperativního ramene.

Potřeba zákazníků je však nově soustředěna k hledání řešení pro konkrétní aplikace. U nejvyspělejších odběratelů robotické techniky je navíc třeba respektovat komplexnost celého výrobního procesu a nabídnout možnost zasazení robotu do existující či budoucí výrobní linky.

Tradiční konferenční program, výstavu i workshopy letos také doplní unikátní setkání na téma strategického přístupu k robotizaci za účasti předních odborníků nejen z České republiky, ale i zahraničí. A prohlédnout si můžete i výstavu nejnovějších technologií v průmyslové robotizaci.Další články k tématu: Uncategorized