Nedigitalizované firmy se stávají překážkou

Ignorování moderních technologií může mnoho firem „vymazat z mapy“. Přesto stále jen polovina podniků bude do této oblasti investovat více peněz.

Podle průzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR se firmy v České republice aktivně zabývají digitální transformací a zaváděním prvků Průmyslu 4.0. Polovina firem chce v příštích pěti letech do této oblasti investovat více peněz, přičemž aktuální výše investice do zavádění prvků Průmyslu 4.0. je do pěti procent investičního rozpočtu. 

Tisková konference, zleva: Miroslav Palát, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR a prezident asociace CzechMed, Eduard Palíšek, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR a generální ředitel Siemens, s.r.o., Jiří Holoubek, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR a prezident Elektrotechnické asociace ČR

Více než třetina ze 105 firem, které se zúčastnily průzkumu, s pojmem Průmysl 4.0. pracuje. Hlavní motivací je uspět do budoucna, a to i ve vztahu ke konkurenci. Nejčastěji se skloňovalo získání náskoku před konkurencí. „Je poměrně překvapivé, že jen 8,6 procenta firem pociťuje vnější tlak na zavádění aplikací Průmyslu 4.0, ať už je to od mateřských společností, nebo od odběratelů,“ komentoval výsledky Jiří Holoubek, člen představenstva Svazu průmyslu. Obecně se uvádí, že právě velké firmy, především z automobilového průmyslu, by měly své dodavatele do digitální transformace tlačit. „Nedigitalizované firmy se stávají v procesu překážkou,“ doplnil Eduard Palíšek, generální ředitel Siemens ČR. 

Jen 12 procent podniků do prvků Průmyslu 4.0 stále neinvestuje 

Aktivnější a připravenější na zavádění Průmyslu 4.0 jsou podle průzkumu velké firmy. Pětina z nich už má speciálního člověka, který se stará o digitální transformaci podniku, nebo takovou pozici připravuje. Oslovené malé a střední firmy naopak s takovou funkcí nepočítají a nechávají transformaci na vedení nebo na IT oddělení. Ze všech oslovených firem jen 12 procent z nich do prvků Průmyslu 4.0. stále neinvestuje. Jiří Holoubek vidí problém ve věkově starším managementu těchto firem. Eduard Palíšek upozorňuje, že ignorování zavádění prvků Průmyslu 4.0 může firmy „vymazat z mapy“

Budoucnost je ve zvyšování produktivity a přidané hodnoty výrobků 

Nejčastěji firmy investují do prvků Průmyslu 4.0 kvůli zvýšení produktivity na zaměstnance (56,2 %), snižování jednotkových nákladů (43,8 %) a optimalizaci využití výrobních kapacit (41 %). U velkých firem převládá motiv snižování nákladů. Malé a střední podniky se pak snaží investicemi do digitální transformace hlavně zvyšovat produktivitu. Dosavadní zkušenosti firem ukazují, že se většinou jejich očekávání spojená s těmito investicemi úplně nebo alespoň částečně splnila. 

Nedílnou součástí motivace pro tyto investice je také vidina zvýšení přidané hodnoty výroby. Nejčastěji chtějí firmy přidat ke stávajícím produktům nové služby. Více než čtvrtina podniků tyto technologie používá k větší individualizaci výrobků a k rychlejšímu uvádění nových výrobků na trh.Další články k tématu: Uncategorized