Foto zdroj: oRobotice.cz

O ROBOTICE: Dnešní skladník? Budoucí skvělý operátor robotů

Skladníci mají tu nejlepší zkušenost, jak konkrétně a přesně pracovat s manipulační technikou, a díky svému know-how dokážou dávat reálné a faktické připomínky, jak se má nová technologie používat. A z těchto lidí se většinou rekrutují nejlepší operátoři těchto zařízení, říká Roman Žák, předseda představenstva společnosti Aimtec, která vytváří podnikové softwary a pomáhá s digitalizací.

To, že s přílivem nových technologií přijde i revoluce v oblasti manuálních prací, už se dočítáme celé dekády. Čím jsme ale tomuto pomyslnému průmyslovému milníku blíže, tím více se utvrzujeme v tom, že lidé budou pro řadu věcí nezbytní ještě dlouhá léta. Skladnických prací možná ubude, ale na úkor míst operátorů moderních technologií, které z podstaty věci stejně budou nejlépe ovládat zmínění skladníci. Hrozí tedy větší úbytek pracovních míst?

„Když budou ochotni se vzdělávat a rozvíjet, tak skutečně ne. Ta práce se posouvá jiným směrem a myslím, že té práce bude neustále dost. My jsme orientováni na autoprůmysl, ale děláme i retail a e-commerce, a zrovna e-commerce roste obrovským způsobem, takže poptávka po skladnických pozicích je stále vysoká,“ komentuje Žák.

Monotónní či komplexní, to je oč tu běží

Jak už teď víme, skladnické práce budou stále potřeba, důležité je ale podotknout, že i zde rozlišujeme mezi skladnickými pracemi, které jsou „jednoduché“ a „složité“. U těch jednoduchých určitě mluvíme o přenášení věcí z místa na místo, kde je monotónnost nejlepším popisem dané skladnické aktivity, na druhé straně je ale stále mnoho úkonů, které budou vyžadovat nějaké to přemýšlení. 

„Myslím si, že určité procento lidí ve skladech bude muset být, záleží opravdu na charakteru procesů a činností. Pokud jsou jednoduché opakující se činnosti, tak to je něco, co má velký potenciál v automatizaci nebo digitalizaci. Naopak, kde je velká míra rozhodování nebo zlepšování procesu, tam stále hraje roli člověk. Myslím si, že nikdy firmy nebudou prázdné,“ doplňuje Roman Žák.

Napříč dodavatelským řetězcem

Říká se tomu EDI (Eletronic Data Interchange) a funguje to v několika průmyslových odvětvích, jako je automobilový průmysl, retail a farmacie, už dlouhá léta. Jedná se o elektronickou výměnu potřebných dat, která umožňuje optimalizovat chod celého dodavatelského řetězce – budou se muset ostatní segmenty přizpůsobit?

„Existují standardy zpráv, jakým způsobem se rozesílají objednávky, odvolávky nebo elektronické dodací listy. To už funguje dlouho a důležitou roli hraje standardizace. Samotné standardy se vyvíjejí dlouho a díky nim to celé funguje. Problémem je ochota firem sdílet informace, s touhou po transparentnosti,“ doplňuje Roman Žák. A celé to uzavírá úvahou: „Myslím, že se to postupně změní, konkurence jednotlivých firem se změní v konkurenci dodavatelských řetězců, a pokud budou firmy chtít přežít jako celek, budou se muset naučit optimálně fungovat, což bez sdílení a výměny dat nepůjde.“Další články k tématu: Rozhovory