Zdroj: Pixabay

Řešení pro Edge computing jsou pro budoucnost průmyslu zásadní

Čím rychleji se rozvíjí digitalizace, tím intenzivněji směřuje oblast IT k více decentralizovanému a autonomnímu prostředí. Podpora informačních technologií je přitom nezbytná pro velmi podstatnou část průmyslu – od energetického až po výrobní.

Prakticky všechna odvětví dnes generují data, která je třeba okamžitě zpracovávat a vyhodnotit, ať už jde o řízení dopravy, logistiku, retailové řetězce, zdravotnictví, bezpečnostní aplikace nebo výrobu či energetiku.

“Moderní technologie jako rozšířená realita, videoanalytika, prodejní aplikace personal shopping nebo třeba semi-autonomní vozidla budou na edge computingu závislá. A nejde jen o velké firmy se složitými přístroji, IT vytěžují například i služby. S daty, ať už jde o velké soubory či prosté zálohy mailů, pracuje v podstatě každá kancelář,“ uvádí David Zika, šéf divize Secure Power společnosti Schneider Electric. Požadavky na zpracování a ukládání proto dat rostou, zároveň je žádoucí jejich rychlá dostupnost a reaktivita.

Co je Edge computing?

I z tohoto důvodu se stále častěji setkáváme s pojmem Edge computing. Co znamená? Označuje zkracování doby přenosu dat a zvýšení dostupnosti – výpočetní procesy jsou v tomto systému přeneseny až koncový bod sítě neboli ´edge´, který je součástí větší cloudové architektury. Smyslem je přesunutí obsahu a aplikací, které vyžadují velkou přenosovou kapacitu a jsou citlivé na rychlost reakce, někam blíže k uživatelům nebo zdrojům dat. Tedy fyzicky tam, kde data vznikají. 

Jinými slovy místo aby byla data zpracována v kilometry vzdáleném serveru a následně přenášena zpátky do počítače uživatele, proběhnou tyto procesy přímo v serveru, který je umístěný v kanceláři či budově firmy, Aplikace, které vyžadují velkou přenosovou kapacitu a jsou citlivé na latenci, jsou tak blíže k uživatelům nebo zdrojům dat. Reakční doba se tak výrazně zkracuje.

Jako součást řešení pro edge computing se nabízí i racky od Schneider Electric
Zdroj: Schneider Electric

„Edge computing je přirozeným důsledkem Industry 4.0 a IoT. Doslova všechna zařízení v dnešní době generují nějaká data, která je potřeba rychle zpracovávat a na jejich základě rozhodovat co a jak dál. Lze si to představit na příkladu výrobní linky, která potřebuje reagovat v rámci výrobního procesu okamžitě na vzniklou situaci a nemůže čekat na to, až si centrální systém v zahraničí rozmyslí další krok. I latence v řádech několika milisekund může být v tomto případě dlouhá,” říká Zika. Schneider Electric proto nabízí řešení, která umožňují na trend reagovat a dokonale využít jeho potenciál.

K adaptaci firmám pomohou vhodné produkty

Co si pod pojmem edge computing představit fyzicky? Záleží na lokalizaci a činnosti, pro kterou je takové koncové zařízení určeno. Zatímco centrální a regionální datové centrum pro „edge” je v podstatě standardním datovým centrem se všemi parametry bezpečnosti a udržitelnosti, lokální datové centrum může mít podobu jednoho IT stojanu, který je „místností” sám o sobě. Může stát prakticky kdekoliv a být autonomním datovým centrem s integrovanou fyzickou bezpečností, zhášením, chlazením, UPS, rozvody energie a dalšími komponenty.

„Další variantou jsou edge zařízení určená pro IDF neboli podružné rozvaděče, které máte někde v rámci areálu nebo budovy. Jsou reprezentovány obyčejným rackem, zaskleným a pověšeným na stěnu. Mají v sobě aktivní prvky a nějaký server, to je vše. S nárůstem dat je potřeba tato zařízení posilovat z pohledu spotřeby energií, ventilace nebo kyberbezpečnosti. A právě v tu chvíli můžete použít nějakou edge aplikaci – například rack s prachovým filtrem a aktivní ventilací a instalovat ho prakticky kdekoliv s jistotou, že vše, co je uvnitř, je zabezpečeno v adekvátním prostředí,” vysvětluje Zika

Řešení pro edge computing od Schneider Electric
Zdroj: Schneider Electric

Data centra spotřebují mnoho energie, zařízení od Schneider Electric spotřebu výrazně snižují

S raketově rostoucím objemem dat, která dnes generují téměř všechny lidské činnosti, je nasnadě i otázka spotřeby elektrické energie. Při současném tempu budou do roku 2040 datová centra ve spotřebě energií dominovat. A vzhledem k tomu, že chlazení v datových centrech využívá zhruba 40 % elektrické energie z celkové spotřeby datového centra, bavíme se o velké výzvě, která před námi stojí.

„Ve Schneider Electric dlouhodobě spolupracujeme s největšími datovými centry na světě a za posledních 10 let se nám podařilo zvýšit jejich účinnost o 80 %. Například díky nasazení ekonomizérů Ecoflair zákazník ušetří 30 % energie, kterou místo na chlazení může využít pro provoz samotného IT zařízení, říká David Zika.

Podle něj dává navíc aktuální období, kdy se celý svět potýká s koronavirovou pandemií, nový rozměr potřebě digitální transformace. Všechny obory a oblasti, kde je to jen trochu možné, jsou nuceny digitalizovat.

Tím se dostáváme zpět k velkému objemu dat a jejich zpracování. Ať už se jedná o dostatečnou kapacitu pro videokonference nebo třeba o nový byznys model, kdy budou firmy zákazníkům prezentovat své výrobky prostřednictvím rozšířené reality. Tyto prvky přináší nároky na podpůrnou infrastrukturu z hlediska napájení, chlazení, distribuce. To vše je příležitost pro edge computing.Další články k tématu: Aktuality