Robot bez tváře zlepšuje náladu seniorům. A nejen jim

Japonská firma Vstone je známá jako výrobce řady úplně normálních robotických edukačních a zábavných stavebnic a součástek. Jeden z jejich posledních produktů na sebe ale rozhodně strhává pozornost.

V charakteristice robota jménem Hiro-chan se uvádí, že jde o „léčivé komunikační zařízení“. Z hodin českého jazyka nicméně víme, že součástí komunikace je i ta neverbální, která se projevuje mimo jiné mimikou tváře. Tak jak je tomu u „robota bez tváře“?

Upřímně řečeno, jeho funkcionalita se pohybuje mezi dvěma póly, a to jestli projevuje buď radost, nebo smutek v reakci na absenci/dostatek objetí. Pokud si robota nikdo nevšímá a leží v koutě, jeho nálada se začne zhoršovat, až přejde v pláč.

Když ale Hiro-chana vezmete do rukou a obejmete, začne se mu dařit lépe a nakonec se i rozesměje. Robot je navíc schopný vykazovat více než 100 různých projevů emocí, které se zakládají na zaznamenaných emočních reakcích skutečných dětí, aby se tak zajistilo, že změny nálady budou plynulé a bez znatelných přechodů.

Hlavní cílovkou pro tento produkt mají být podle webu IEEE Spectrum být senioři. Ale vzhledem k tomu, že léčebný efekt robotické pomůcky bude spojen s tím, že robotovi „zlepšujete náladu“, posloužit může každému, kdo má splín nebo je emocionálně dole.

A proč tedy robot nemá tvář? Paradoxně jde o snahu předcházet tzv. efektu tísnivého údolí (a taky něco ušetřit) – tedy podvědomé hrůze z robotů, kteří jsou podobní lidem, ale pořád znatelně umělý. Robot bez tváře určený k srovnávání emočního disbalance má i proto podle tvůrců být přívětivější než stroj s výrazem vtištěným do obličeje.

Navíc i v případě, že by tvář Hiro-chana v závislosti na vyjadřovaných emocích měnila výraz, děsivý moment daný umělostí a mechaničností pohybů by přetrvával. Nemluvě o tom, že pořizovací cena bez nutnosti instalovat takové zařízení úměrně klesá.

Oproti tomu vyjadřování emocí jen s pomocí zvuku startuje představivost a uživatel robota si k smíchu nebo pláči může doplnit nějaký povědomý obličej. Zástupci firmy Vstone jsou přesvědčeni, že takto vytvořený vztah k „léčivé pomůcce“ může mít větší efekt, než kdyby měl Hiro-chan obličej.

Zdroj: Vstone

V domech pro seniory, kde terapeutického robota zkoušeli, zaznamenali emocionální odezvu od i lidí apatických už do té míry, že nereagují ani na podněty zdejšího personálu. Z toho představitelé Vstone vyvozují, že jejich vynález by mohl mít nejen léčivý účinek, ale dokonce by prý mohl vést ke snížení počtu lidských zaměstnanců v tomto segmentu sociálních služeb.Další články k tématu: Aktuality