Roboti? Velké lákadlo už i pro malé firmy

Bezmála 65 procent malých podniků, které používají roboty, si pořídilo prvního robota teprve letos, uvádí průzkum serveru orobotice.cz. Pokračování tohoto trendu se očekává i v roce 2020.

Průzkum provedený během letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně mezi stovkou průmyslových podniků potvrdil, že firmy, které se rozhodly jít cestou modernizace, začaly být právě letos výrazně aktivní. Pořídily si totiž ve velké míře první roboty.

Foto: ISAPUT, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Robotizace výroby je velkým tématem hlavně pro menší firmy do 50 zaměstnanců. Ty jsou totiž na rozdíl od větších více pružnější při zavádění nových technologií, a navíc velké podniky již roboty většinou ve své výrobě používají,“ uvádí k průzkumu Jiří Böhm ze serveru orobotice.cz.

Drtivá většina robotů je maximálně 10 let stará

Z průzkumu vyplynulo, že nejvíce dotazovaných firem si pořizovalo svého prvního robota teprve letos (41 %), nicméně v kategorii do 50 zaměstnanců bylo toto číslo mnohem vyšší, a to sice 64 procent. Celá třetina firem si pořídila prvního robota před 3 až 10 lety a 19 % před 1 až 3 roky. Robotických matadorů s prvním robotem starším deseti let bylo 7 procent.

Menší podniky zároveň patří mezi technologické inovátory a nebojí se více riskovat. Je proto pravděpodobné, že podobný trend bude pokračovat i v roce příštím, i přes potenciální ochlazení domácí ekonomiky,“ dodává Jiří Böhm.

Kdy si firmy pořídily prvního robota?

Zdroj: orobotice.cz

Tři čtvrtiny firem, které nemají roboty, je nepotřebují. Přitom cena robotů klesá

Ty firmy, které robota nevlastní a ani se k tomu nechystají, v průzkumu uvedly i důvod. Celých 77 procent z nich tvrdilo, že robota pro své podnikání nepotřebuje. Dalších 13 procent podniků pak robota nevlastní kvůli jeho vysokým pořizovacím nákladům a zbylých 10 procent respondentů uvedlo, že se o robotizaci výroby dosud nezajímali.

Zapojení robotů do výroby se hodí pro vybraná průmyslová odvětví, jako je například automotive. Velký prostor do budoucna je ale právě u menších firem, čehož si všímají i výrobci robotů. Robota třeba s jednou rukou už lze koupit za nižší stovky tisíc korun, což může být zajímavé pro podniky z logistického nebo strojírenského průmyslu,“ vysvětluje Jiří Böhm.

Proč si firmy nepořídily robota?

Zdroj: orobotice.cz

Firmy odmítají zdanění robotů

V nedávné době z úst některých poslanců a senátorů zazněla otázka zdanění robotů. Proti zdanění ale byla v průzkumu drtivá většina dotazovaných podniků. Pakliže by ale k nějaké formě zdanění došlo, měli respondenti vlastnící roboty uvést, jaká forma by jim dávala největší smysl.

Nadpoloviční většina (69 %) uvedla, že zdanění by mohlo být jednorázové při nákupu robota, a 23 procent firem si myslí, že zdanit by se dal finální výrobek vyrobený nebo obhospodařovaný robotem. Jen minimum firem (8 %) si myslí, že nejlepším způsobem by bylo zdanění robotické práce měsíčním paušálem, ekvivalentně ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění u zaměstnanců.

Otázka zdanění robotů je nejspíše během na dlouhou trať. Při komunikaci s českými politiky jsme ale zjistili, že minimálně čtvrtina poslanců se touto otázkou již zabývala. Firmy logicky odmítají jakékoli další možné zdanění jejich výroby či práce, každopádně během pár let nejspíše k nějakým konkrétním legislativním krokům může dojít,“ uzavírá Jiří Böhm ze serveru orobotice.cz.

Jak zdanit robota?

Zdroj: orobotice.cz

Průzkum byl proveden ve dnech 7. a 8. října 2019 během Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Zúčastnilo se jej 127 firem.

Server orobotice.cz se věnuje trendům v robotizaci, automatizaci, digitalizaci a kybernetice a pravidelně přináší rozhovory se zajímavými osobnostmi z těchto oblastí.Další články k tématu: Uncategorized