ROZHOVOR: Výroba v době koronaviru

O aktuální situaci, výzvách, a v neposlední řadě také o tom, jak současná krize posílí budoucí fungování jednoho z největších světových výrobců robotů mluvil viceprezident společnosti Universal Robots pro operace a dodavatelský řetězec Martin Kjærbo.


Řekněte nám prosím, jak dnes fungujete ve srovnání s dobou před pandemií?

Na začátku ledna tohoto roku jsme pozorně sledovali, jak se situace vyvíjí v Číně a začali jsme se připravovat na to, že se virus postupně rozšíří do celého světa a také na trhy, kde působíme. Když první země začaly zavádět celostátní karantény, byli jsme na to připraveni.

V současnosti všichni naši zaměstnanci, kteří fyzicky nepůsobí ve výrobě našich robotů pracují z domova. To znamená, že týmy, které se starají o administrativu, prodej, management a vývoj pracují na dálku, a jsou v neustálém kontaktu prostřednictvím online schůzek. Týká se to jak našeho sídla v Dánsku, tak všech 27 poboček po celém světě.

Mnoho našich vývojových pracovníků si mělo možnost udělat z vlastní garáže dočasnou laboratoř. Poslali jsme jim domů roboty, což se ukázalo jako dobré řešení. Díky tomu, že mohou používat některé z našich simulačních UR+ software řešení spolu mohou naši inženýři navzájem spolupracovat. Je skvělé sledovat, jak rychle se naši zaměstnanci adaptovali na úplně novou situaci.

Jak byli dotčeni vaši dodavatelé a co jste udělali pro zmírnění rizik?

Pandemie Covid-19 bezpochyby způsobila velké otřesy. Nastala doba, kdy je náš důmyslný dodavatelský řetězec podrobován velké zkoušce. Naštěstí disponujeme systémem zdvojení našich dodavatelů, takže jsme po uzavření továren v Číně měli možnost odebírat stejné součástky jinde. Nyní, když je většina Evropy uzavřena, aplikujeme zase opačný postup. Zatím jsme neměli žádné výpadky ve výrobě a naše kapacity tak zůstávají nedotčeny. Vyžadovalo to ale přesměrovat celý dodavatelský řetězec, k čemuž bylo potřeba vyvinout mnohdy až neuvěřitelné úsilí.

Neustále se snažíme dívat dopředu. V praxi to znamená například přednostní vystavování objednávek na surové materiály a prověřování nejen našich vlastních dodavatelů, ale i dodavatele dodavatelů, abychom měli jistotu, že mohou objednávku skutečně realizovat. Ve výsledku jsme nemuseli v důsledku současných opatření jakkoliv konstrukčně upravovat žádného robota z naší modelové řady. 

Bylo nutné přestavět výrobní linku, aby se minimalizovalo riziko přenosu nákazy, nebo poskytnout osobní ochranné pomůcky pro zaměstnance?

V ústředí naší společnosti v Dánsku, kde probíhá výroba našich robotů jsme z původně jednosměnného provozu museli přejít na dvousměnný provoz, abychom mohli více rozložit naši pracovní sílu. Důsledně dodržujeme doporučené dvoumetrové rozestupy mezi zaměstnanci, a také jsme doslova všude v budově přidali dezinfekční stanice. Nošení roušek není aktuálně dánskou vládou oficiálně vyžadováno, ale pokud se tak stane, jsme je připraveni samozřejmě zaměstnancům poskytnout. 

Rozložení zaměstnanců do dvou směn také znamená méně lidí v jídelně. Požádali jsme zaměstnance, aby se pohybovali v malých skupinách. Všechny potraviny jsou jednotlivě zabaleny, dočasně je zrušen bufet, abychom předešli křížové kontaminaci. Pro zachování společenského odstupu jsme v jídelně odstranili polovinu židlí.

Jak komunikujete nutné výrobní změny se zaměstnanci a jak je snášejí?

Od našich zaměstnanců jsme zaznamenali pouze pozitivní ohlasy. Všichni vnímají, že se v současné situaci nacházíme všichni společně. Mezi zaměstnanci panuje velmi vstřícná nálada a všichni si přejí, aby tato krize společnost Universal Robots posílila. Mnoho výrobních úprav šlo přímo z řad zaměstnanců, kteří nám doporučili, jak konkrétní úkon provádět efektivněji, jak zlepšit čištění a vyhovět tak opatřením atd.

Přechod na dvousměnný provoz byl bez problémů. Mnozí z našich zaměstnanců, kteří mají nyní svoje děti doma, práci přes noc vítají. Mohou tak se svými dětmi strávit více času přes den. 

Spoléháte nyní na automatizaci více, než dříve?

Jak se říká – máme, co jsme chtěli. Na naší výrobní lince máme již dlouho koboty, které sestavují další UR koboty. V dobách, jako je i tato, pečlivě sledujeme opravdu každý výrobní úkon, abychom viděli, jakou činnost prováděnou zaměstnanci lze nahradit roboty. Je to neustále probíhající proces, který byl současnou pandemií ještě více urychlen. Myslím, že mnoho našich zákazníků v současnosti řeší podobné otázky a uvědomují si, jak mohou koboty ulehčit práci současným zaměstnancům.

Jak zajistíte, aby vaše produkty dorazily k zákazníkům včas?

Před hromadným uzavíráním hranic většiny států jsme začali odesílat naše hotové produkty do skladů v USA, Malajsii, Číně a Nizozemsku, protože jsme předpokládali, že uzavření hranic ovlivní do jisté míry nákladní přepravu. Naštěstí se naše nejhorší scénáře nenaplnily. Museli jsme vyřešit celou řadu složitých logistických operací kvůli tomu, že se rušilo velké množství letů. Nedávno například došlo ke zrušení letu z Kodaně s jednou z našich velkých zásilek, takže jsme museli celý náklad převézt na kamionu do Stockholmu, odkud konečně mohl náklad odletět k zákazníkovi.

V dánském ústředí naší společnosti máme roboty umístěny ve dvou různých skladech, takže kdyby v jednom došlo k rozšíření nákazy koronavirem, bylo by možné odesílat zboží z druhého. Naštěstí k tomu nedošlo.

Co si myslíte, že si ze současné krize vezme společnost Universal Robots do budoucna? Co jste se během krize naučili?

Myslím, že největší lekcí je důležitost zdvojit dodavatelský řetězec a být neustále v kontaktu s každým dodavatelem. Je to opravdu potřeba. Disponujeme systémem, který předpovídá dostupnost pro každý díl, známe slabá místa a máme vždy připraveny záložní plány, abychom mohli v případě výpadku konkrétní díl obstarat.

Změní se způsob fungování vaší společnosti v dlouhodobém horizontu?

Z této krize bezesporu vyjdeme navždy změněni. Na jednu stranu znamenala pro nás krize v mnoha ohledech probuzení, které značně urychlilo výrobu a také zvýšilo nároky na zdravé pracovní prostředí. Naše nové dezinfekční stanice i po ústupu rizika šíření nákazy nikam vracet nebudeme, zůstanou na svém místě. Zároveň nás tato situace posunula k většímu využití nových technologií. Teď jsme například v několika zemích současně rozjeli lokalizované webináře – internetové online semináře, kdy odborníci z Universal Robots informují o kolaborativních robotech, jejich použití v různých aplikacích a dalších službách, které naše společnost nabízí. Zájemci tak mohou získat zdarma informace o automatizaci v různých industriálních odvětvích a celkový přehled o kolaborativní robotice a službách, které poskytujeme. Webináře jsou k dispozici na této adrese: https://www.universal-robots.com/cs/webinars/ .

Na druhou stranu jsem smutný z toho, že se mezilidské vztahy velice pravděpodobně nevrátí do té podoby, na kterou jsme byli zvyklí. Mám na mysli zejména gesta jako je podání ruky, nebo přátelské objetí. Nejsem si jistý, zda takto někdy budeme moci znovu komunikovat, což mě netěší. Pevně ale věřím, že se brzy vrátíme k normálnímu životu.Další články k tématu: Rozhovory