Zdroj: Printscreen z videa na YouTube kanálu Photoneo

VIDEO: Jak se provádí automatizovaná kontrola výměníků tepla

Závod společnost Daikin Industries Czech Republic s.r.o. v Plzni vyrábí ročně více než dva miliony klimatizačních jednotek. Nedostatek pracovní síly a záměr minimalizovat lidské chyby ji dovvedly k rozhodnutí automatizat své procesy.

Společnost Photoneo poskytla plzeňskému závodu řešení šité na míru, které sestává z jejich chytrého automatizačního systému pro precizní robotickou lokalizaci a odebíraní předmětů, tzv. Bin Picking Studia, a jejich robotického 3D videní v podobě PhoXi 3D Scanneru (modelu S).

Výměník tepla, natlakovaný heliem, přichází náhodně umístěn na dopravníkovém pásu do buňky pro detekci úniků helia. Pro vyšší spolehlivost měření a robustnost lokalizace v buňce PhoXi 3D Scanner naskenuje objekt ze dvou různých pozic.

Systém od společnosti Photoneo detekuje polohu tepelného výměníku a velmi přesně a pečlivě upraví předdefinovanou trajektorii detektoru podél složitého a křehkého povrchu výměníku, aby zkontroloval jeho kvalitu a zaznamenal potenciální únik helia, aniž by jej poškodil.Další články k tématu: Aktuality