Zdroj: Universal Robots

Z HISTORIE: První průmyslový robot byl svářeč

Technologie robotického svařování rozšířila výrobcům profesionální obzory a tyto aplikace nacházejí stále větší uplatnění v řadě průmyslových závodů.

První průmyslový robot, Unimation 001, byl představen světu v roce 1962. Zprovoznili ho v továrně General Motors (GM), a to za účelem bodového svařování na montážní lince. Nahradil při této činnosti zaměstnance, u kterých často docházelo k úrazům.

Robotické svařování se naplno dostalo do popředí pozornosti až v 80. letech, a to zejména díky automobilovému průmyslu. Významné světové automobilky si uvědomily nesporné výhody automatizace svařování a začaly postupně zavádět robotické aplikace do vlastních závodů.

Robotické systémy v 90. letech pronikaly postupně do dalších průmyslových odvětví, jako je například kovoprůmysl. Robotická automatizace se totiž stala ekonomicky mnohem dostupnější. Nedlouho poté došlo doslova k explozi kreativity, kdy se firmy přetahovaly o to, kdo robota nasadí na komplikovanější činnost. Díky tomuto soutěžení mezi firmami jsou nyní roboty komplexnější než kdy předtím. A to i vlivem nedávno představených vylepšení, jakými jsou pokročilé řízení pohybu a 3D laserové vidění.

Roboty vyplnily díru na pracovním trhu

Od prvního robota ušel vývoj robotického svařování dlouhou cestu. Výrobci uznávají jeho výhody v celé řadě průmyslových odvětví. Udržují si tak konkurenceschopnost na rychle rostoucím a dravém globálním trhu. Roboty umožnily společnostem především efektivně řešit dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných svářečů na pracovním trhu.

3D laserové vidění je jednoznačné budoucností světové robotiky. Podle expertů z Mezinárodní robotické federace (IFR) rychlý vývoj 3D optických systémů a softwarových algoritmů velmi brzy rozšíří portfolio činností, které mohou roboty provádět zcela samostatně.

Vyšší produktivita a bezpečnost je nezpochybnitelná

Svářecí roboty nabízejí potenciálním zákazníkům širokou paletu hodnot – od udržení jednotné kvality sváření (například UR10e od Universal Robots dosahuje přesnost opakovatelnosti pohybu +/- 0,1 mm) přes značně vyšší produktivitu po velmi důležitý aspekt práce s těžkými stroji, kterým je bezpečnost na pracovišti.

Pro uživatele je důležité, že se nemusí učit náročný programovací jazyk nového prostředí, ale že může robota ovládat zcela intuitivně,“ popisuje hlavní výhody Roman Balda, zakladatel a majitel firmy FABA, která se specializuje na výrobu svářecích robotů.Další články k tématu: Aktuality